Události, novinky, zajímavosti

O spintronice

Poslední podzimní přednáška o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude věnována novému a dynamicky se rozvíjejícímu oboru spintronice. Přednáška s názvem Ultrarychlá spintronika dnes a zítra se bude konat ve čtvrtek 12. prosince od 17:00 v posluchárně EB-E2 Univerzity Pardubice (Studentská 95). Přednáška nebude jako obvykle v učebně UA-A3, neboť v aule bude ve stejné době probíhat koncert. Přednášející Lukáš Nádvorník se nedávno vrátil z tříleté stáže v Institutu Maxe Plancka v Berlíně a v současné době zakládá laboratoř pro terahertzovou spintroniku na MFF UK.


O teorii grafů

Ve čtvrtek 21. listopadu vystoupil na Univerzitě Pardubice doc. Jiří Fiala z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy s přednáškou nazvanou Rovinné grafy a jejich dotykové reprezentace.


O geometrické pravděpodobnosti

První podzimní přednáška o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice byla věnována geometrické pravděpodobnosti. Prof. Zdeněk Půlpán z Dopravní fakulty Jana Pernera se v ní zabýval touto zajímavou součástí teorie pravděpodobnosti, jejíž počátky se dají nalézt v díle francouzských učenců 18. století Buffona a Bertranda a která vedle matematiky nachází uplatnění i v dalších oborech, jako je fyzika pevných látek, stereologie, geografie, analýza obrazu apod. Přednáška se konala ve čtvrtek 24. října v posluchárně UA-A3 v budově univerzitní auly.


Selostátní setkání učitelů matematiky SŠ

V pondělí 23. září bude na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice zahájeno tradiční celostátní setkání učitelů matematiky na středních školách. Setkání pořádají Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Společnost učitelů matematiky při JČMF, pobočný spolek JČMF Pardubice a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice. Další program třídenní konference bude probíhat v budově CCV a na Gymnáziu Mozartova v Pardubicích. S přednáškami vystoupí např. J. Kubát, E. Fuchs, A. Jančařík, Š. Gergelitsová či D. Brebera.


O počátcích obecné topologie

Ve čtvrtek 23. května se na Univerzitě Pardubice uskutečnila další z volných přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Prof. Miroslav Hušek z MFF UK přednesl upravenou a rozšířenou verzi příspěvku, který připravil pro „hausdorffovské“ odpoledne v listopadu loňského roku a který z technických důvodů nemohl přednést. Zabýval se počátky obecné topologie a vlivem, který na rozvíjející se obor matematiky měli F. Hausdorff, P.S. Aleksandrov a P.S. Uryson.