Události, novinky, zajímavosti

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Od středy 19. září do pátku 21. září bude v pardubickém ABC klubu a na dalších místech probíhat tradiční celostátní setkání učitelů matematiky s názvem "Jak učit matematiku na střední škole". Vystoupí na ni přední pedagogové z vysokých a středních škol, aby vyučující seznámili s novými trendy ve výuce matematiky. Pozornost bude věnována i revizi RVP pro jednotlivé typy škol. Setkání organizuje Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Společnost učitelů matematiky, pobočný spolek JČMF, a pardubická pobočka JČMF.


Přednášky na UPa na podzim 2018

Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude pokračovat i v zimním semestru akademického roku 2018/19. Termíny podzimních přednášek jsou čtvrtek 25. října (ing. Vlastimil Doubrava), úterý 13. listopadu (doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.) a čtvrtek 13. prosince (prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.). Všechny přednášky se budou konat v posluchárně UA-A3 v budově univerzitní auly v Pardubicích-Polabinách. O tématech přednášek a dalších podrobnostech budeme včas informovat.