Události, novinky, zajímavosti

Přednáška prof. Půlpána o logice a fuzzy logice

Podzimní část cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude zahájena přednáškou prof. Zdeňka Půlpána z Dopravní fakulty Jana Pernera na téma "Logika a fuzzy logika". Přednáška bude pojednávat o vývoji logiky a rozšiřování jejích nástrojů, aby se zvýšila její uplatnitelnost při modelování složitých systémů studovaných v přírodovědných, technických a ekonomických oborech. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 19. října od 17:00 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice. Prof. Půlpán vystoupí v rámci našeho cyklu podruhé; při svém prvním vystoupení v únoru 2011, které připomíná přiložený snímek, se zabýval odhadem informace z dat vágní povahy.


Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Na pardubickém gymnáziu Mozartova se ve dnech 20.-22. 9. uskutečnilo celostátní setkání učitelů matematiky středních škol nazvané "Jak učit matematiku na SŠ". V rámci konference hovořili o významu matematiky zástupci MŠMT, Cermatu, NÚV a JČMF. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 20. 9. ve 12:30 v aule gymnázia.