Události, novinky, zajímavosti

O počátcích obecné topologie

Ve čtvrtek 23. května se na Univerzitě Pardubice uskuteční další z volných přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech. Prof. Miroslav Hušek z MFF UK přednese upravenou a rozšířenou verzi příspěvku, který připravil pro „hausdorffovské“ odpoledne v listopadu loňského roku a který z technických důvodů nemohl přednést. Bude se zabývat počátky obecné topologie a vlivem, který na rozvíjející se obor matematiky měli F. Hausdorff, P.S. Aleksandrov a P.S. Uryson. Přednáška se koná v posluchárně UA-A3 od 17:00.