Události, novinky, zajímavosti

Šest otázek o čase

Jan Novotný

První přednášku v roce 2018 bude mít prof. Jan Novotný z Masarykovy univerzity, který dne 22. února na půdě Univerzity Pardubice prosloví přednášku "Šest otázek o čase", v níž se bude zabývat některými fyzikálními a filozofickými problémy spojenými s pojmem času. Půjde zejména o šest otázek, , které si v souvislosti s časem klade a aspoň částečně řeší fyzika. Odkud víme, že různé přístroje ukazují stejný čas? Jak určíme časové pořadí vzdálených událostí? Jak souvisí čas s prostorem? Co dává času jeho směr od minulosti k budoucnosti? Popisují naše fyzikální teorie čas tak, jak jej prožíváme? Na ráží časový vývoj na nějaké nepřekročitelné hranice? Prof. Novotný vystoupil v rámci našeho cyklu již několikrát, naposledy to bylo na jaře roku 2013. Přednáška se bude konat ve čtvrtek 22. února od 17:00 v posluchárně A3.


Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Konference zaměřena na výuku matematiky na všech typech středních škol se uskuteční ve dnech 19. až 21. září 2018 v klubu ABC v Pardubicích. Vystoupí na ni přední pedagogové z vysokých a středních škol, aby vyučující seznámili s novými trendy ve výuce matematiky. Pozornost bude věnována i revizi RVP pro jednotlivé typy škol. Organizátory akce jsou SUMa JČMF, pardubická pobočka JČMF a CCV Pardubice.