Události, novinky, zajímavosti

Výbuch - přednáška Vlastimila Doubravy

Ve čtvrtek 25. října se od 17:00 v posluchárně UA-A3 Univerzity Pardubice uskuteční první podzimní přednáška, jejímž tématem bude výbuch jako přírodní jev i dílo člověka. Přednášející ing. Vlastimil Doubrava je absolventem VŠCHT v Pardubicích. Pracoval ve VCHZ Synthesia a jako výzkumný pracovník v Oční optice Praha. Po listopadu 1989 se stal předsedou ONV Pardubice, poslancem ČNR a PS Parlamentu ČR. Je předsedou Muzejního spolku Pardubice. Zabývá se souvislostmi vědeckého poznání a filosofického obrazu světa.


Přednášky na UPa na podzim 2018

Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude pokračovat i v zimním semestru akademického roku 2018/19. Termíny podzimních přednášek jsou čtvrtek 25. října (ing. Vlastimil Doubrava), úterý 13. listopadu (doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.) a čtvrtek 13. prosince (prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.). Všechny přednášky se budou konat v posluchárně UA-A3 v budově univerzitní auly v Pardubicích-Polabinách. O tématech přednášek a dalších podrobnostech budeme včas informovat.