Události, novinky, zajímavosti

Felix Hausdorff / Paul Mongré 1868-1942

Ve čtvrtek 29. listopadu se v Divadle 29 v Pardubicích uskuteční setkání ke 150. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších matematiků 20. století Felixe Hausdorffa, který některá svá díla publikoval pod pseudonymem Paul Mongré. S přednáškami věnovanými životu a dílu Felixe Hausdorffa vystoupí mj. prof. Miroslav Hušek, který se podílel na vydání Hausdorffových Sebraných spisů v nakladatelství Springer, prof. Ivan Netuka či prof. Martina Bečvářová. Všechny přednášky by měly být srozumitelné i posluchačům bez hlubší znalosti Hausdorffova díla. V rámci programu zazní i písně Josepha Marxe na slova básní Paula Mongrého v podání studentů pardubické konzervatoře.


Krize v matematice

Druhá podzimní přednáška se bude konat mimořádně v úterý dne 13. listopadu 2018 od 17:00 v posluchárně UA-A3 Univerzity Pardubice. Přednášející doc. RNDr. Eduard Fuchs z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se v ní bude zabývat tzv. krizemi v matematice, které několikrát v historii vedly k potřebě korigovat představy o možnostech a metodách matematiky. První tzv. krize matematiky se zrodila již v antickém Řecku, druhá krize cca před 300 lety a poslední taková situace, tzv. 3. krize matematiky, je spojena s problematikou nekonečna, jehož poznání na jedné straně umožnilo dříve netušený vhled do světa nekonečných množin, na druhé straně způsobilo problémy, které zcela zásadně změnily tvář moderní matematiky.


Výbuch - přednáška Vlastimila Doubravy

Ve čtvrtek 25. října se v posluchárně UA-A3 Univerzity Pardubice uskutečnila první podzimní přednáška, jejímž tématem byl výbuch jako přírodní jev i dílo člověka. Přednášející ing. Vlastimil Doubrava je absolventem VŠCHT v Pardubicích. Pracoval ve VCHZ Synthesia a jako výzkumný pracovník v Oční optice Praha. Po listopadu 1989 se stal předsedou ONV Pardubice, poslancem ČNR a PS Parlamentu ČR. Je předsedou Muzejního spolku Pardubice. Zabývá se souvislostmi vědeckého poznání a filosofického obrazu světa.


Přednášky na UPa na podzim 2018

Cyklus přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude pokračovat i v zimním semestru akademického roku 2018/19. Termíny podzimních přednášek jsou čtvrtek 25. října (ing. Vlastimil Doubrava), úterý 13. listopadu (doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.) a čtvrtek 13. prosince (prof. RNDr. Jan Novotný, CSc.). Všechny přednášky se budou konat v posluchárně UA-A3 v budově univerzitní auly v Pardubicích-Polabinách. O tématech přednášek a dalších podrobnostech budeme včas informovat.