Události, novinky, zajímavosti

Členská schůze pobočky

Členská schůze pardubické pobočky JČMF se uskuteční ve čtvrtek 29. března 2018 od 16:00 v posluchárně A4 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly UA, Studentská 519, Pardubice).
Na programu schůze bude zpráva o činnosti pobočky v období 2014-2018, zpráva o hospodaření, plán činnosti na další období, informace o přípravách sjezdu JČMF, volba nového výboru pobočky a různé.
Na schůzi naváže od 17:00 v sousední posluchárně A3 přednáška Milana Halouska z České kosmické kanceláře "První interkosmonaut" připravená ke 40. výročí letu prvního československého kosmonauta


První interkosmonaut

Milan Halousek

Ve čtvrtek 2. března 1978 vzlétl do vesmíru v kabině sovětské kosmické lodě Sojuz 28 první československý kosmonaut Vladimír Remek. Byl prvním nesovětským a neamerickým kosmonautem. Československo se ten den stalo třetím státem světa, který měl ve vesmíru svého občana. Jak výběr a výcvik prvního evropského kosmonauta probíhal? A jak dopadl jeho let na sovětskou orbitální stanici Saljut-6? O tom bude hovořit Milan Halousek z Astronomické společnosti Pardubice a České kosmické kanceláře ve čtvrtek 29. března 2018 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice (budova univerzitní auly v Pardubicích – Polabinách, Studentská 519), začátek v 17:00.


Šest otázek o čase

Jan Novotný

První přednášku v roce 2018 s názvem "Šest otázek o čase" měl dne 22. února prof. Jan Novotný z Masarykovy univerzity. Zabýval se v ní některými fyzikálními a filozofickými problémy spojenými s pojmem času. Jednalo se o šest otázek, které si v souvislosti s časem klade a aspoň částečně řeší fyzika: Odkud víme, že různé přístroje ukazují stejný čas? Jak určíme časové pořadí vzdálených událostí? Jak souvisí čas s prostorem? Co dává času jeho směr od minulosti k budoucnosti? Popisují naše fyzikální teorie čas tak, jak jej prožíváme? Na ráží časový vývoj na nějaké nepřekročitelné hranice? Prof. Novotný vystoupil v rámci našeho cyklu již několikrát, naposledy to bylo na jaře roku 2013.


Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Konference zaměřena na výuku matematiky na všech typech středních škol se uskuteční ve dnech 19. až 21. září 2018 v klubu ABC v Pardubicích. Vystoupí na ni přední pedagogové z vysokých a středních škol, aby vyučující seznámili s novými trendy ve výuce matematiky. Pozornost bude věnována i revizi RVP pro jednotlivé typy škol. Organizátory akce jsou SUMa JČMF, pardubická pobočka JČMF a CCV Pardubice.