Události, novinky, zajímavosti

Přednáška doc. Švihlíkové o české ekonomice

Ilona

V listopadu navštíví Univerzitu Pardubice známá česká ekonomka doc. Ilona Švihlíková, aby zde v rámci cyklu organizovaného pardubickou pobočkou JČMF proslovila přednášku "Česká ekonomika v číslech a souvislostech", v níž se bude mj. zabývat současnou ekonomickou situací v České republice a rozporem mezi ekonomickou výkonností a mzdovou úrovní. Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph. D. vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Habilitovala se v oboru mezinárodních vztahů / mezinárodní ekonomie. Věnuje se problematice globalizace a otázkám politické ekonomie. Je autorkou či spoluautorkou knih Globalizace a krize (2010), Přelom. Od Velké recese k Velké transformaci (2014), Jak jsme se stali kolonií (2015) a Řecká tragédie (2017).


Přednáška prof. Půlpána o logice a fuzzy logice

Podzimní část cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice byla zahájena přednáškou prof. Zdeňka Půlpána z Dopravní fakulty Jana Pernera na téma "Logika a fuzzy logika". Přednáška pojednávala o vývoji logiky a rozšiřování jejích nástrojů, aby se zvýšila její uplatnitelnost při modelování složitých systémů studovaných v přírodovědných, technických a ekonomických oborech. Přednáška se uskutečnila ve čtvrtek 19. října od 17:00 v posluchárně A3 Univerzity Pardubice. Prof. Půlpán vystoupil v rámci našeho cyklu už podruhé; při svém prvním vystoupení v únoru 2011, které připomíná přiložený snímek, se zabýval odhadem informace z dat vágní povahy.


Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

Na pardubickém gymnáziu Mozartova se ve dnech 20.-22. 9. uskutečnilo celostátní setkání učitelů matematiky středních škol nazvané "Jak učit matematiku na SŠ". V rámci konference hovořili o významu matematiky zástupci MŠMT, Cermatu, NÚV a JČMF. Slavnostní zahájení proběhlo ve středu 20. 9. ve 12:30 v aule gymnázia.