Události, novinky, zajímavosti

Přednáška o čtvrté průmyslové revoluci a dopravě

Jarní část cyklu přednášek o matematice, fyzice a příbuzných oborech na Univerzitě Pardubice bude zahájena ve čtvrtek 16. února přednáškou ing. Jiřího Pohla ze společnosti Siemens nazvanou Průmysl 4.0 a dekarbonizace mobility. Přednáška bude pojednávat o tom, jak změny označované jako čtvrtá průmyslová revoluce ovlivní oblast dopravy a jak mohou přispět ke snížení závislosti na fosilních palivech.
Ing. Jiří Pohl je uznávaný specialista v oboru elektrické trakce a elektrické výzbroje kolejových vozidel. Je autorem řady článků a odborných přednášek a koordinátorem aktivit v oblasti kolejové dopravy na úrovni dopravců, správce infrastruktury, objednatelů dopravy, městských dopravních podniků, akademických institucí a průmyslových podniků.
Přednáška se koná od 17:00 v posluchárně A3 v budově univerzitní auly v Pardubicích-Polabinách, vstup je jako obvykle volný.


Pardubický didaktický seminář

Po podzimním setkání věnovaném programu GeoGebra 3D bude pardubický didaktický seminář pro učitele základních a středních škol pokračovat dalšími dvěma setkáními věnovanými geometrii. Ve středu 22. března povede dr. Alena Šarounová z katedry didaktiky matematiky MFF UK seminář na téma Geometrie – problém či radost? Při následujícím setkání, které se uskuteční ve středu 20. dubna, představí dr. Marie Kupčáková z katedry matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové pracovní sešit Tvořivá geometrie 1. Podrobnosti najdou zájemci na přiložených letácích.