Přednášky a setkání

Celostátní setkání učitelů matematiky SŠ

20. - 22. září 2017

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449


Program přednášek v akademickém roce 2017/2018

 • čtvrtek 19. října 2017
  Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc.: Logika a fuzzy logika

  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 9. listopadu 2017
  Doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.: Česká ekonomika v číslech a souvislostech

  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 14. prosince 2017
  Prof. Ing. Vladimír Schejbal, CSc.: České radary

  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.