Přednášky a setkání

Program přednášek v akademickém roce 2016/2017

 • čtvrtek 20. října 2016
  Doc. RNDr. Jiří Veselý, CSc.: Matematici mezi světovými válkami
  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 24. listopadu 2016
  Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D.: Matematické středověké hry
  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 15. prosince 2016
  Doc. RNDr. Antonín Slavík, Ph.D.: Neobvyklé sady hracích kostek
  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 16. února 2017
  Ing. Jiří Pohl: Průmysl 4.0 a dekarbonizace mobility
  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 16. března 2017
  Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.: O fraktálech a chaosu v chemickém inženýrství a o výsledcích výzkumu ve veřejném zájmu v Akademii věd ČR
  Univerzita Pardubice, výukový objekt EB, posluchárna E2, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 20. dubna 2017
  Mgr. Petr Scheirich, Ph.D.: Pluto - aktivní svět na hranici Sluneční soustavy
  Univerzita Pardubice, výukový objekt EB, posluchárna E2, začátek v 17:00.

 • čtvrtek 18. května 2017
  Mgr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.: ALMA - pohled rádiovým oknem do vesmíru
  Univerzita Pardubice, budova univerzitní auly (UA), posluchárna A3, začátek v 17:00.

Pardubický didaktický seminář

 • středa 23. listopadu 2016
  GeoGebra 3D (Mgr. Veronika Havelková)

  Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Začátek ve 14:30.

 • středa 22. března 2017
  Geometrie - problém či radost? (PhDr. Alena Šarounová, CSc.)
  Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Začátek ve 14:30.

 • středa 20. dubna 2017
  Pracovní sešit Tvořivá geometrie 1 (RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.)
  Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Začátek ve 14:30.