Pardubický didaktický seminář
pro učitele matematiky a dalších oborů

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

Středa 17. února 2016, 14:00 - 18:00

Téma: Geogebra 3D

Program GeoGebra je dynamický matematický software pro všechny úrovně vzdělávání, který spojuje geometrii, algebru, tabulkový procesor, grafy, statistiku a analýzu v jednom programu, který je navíc zdarma. Od poslední verze GeoGebra 5 nabízí zároveň možnost pracovat ve 3D. A právě to, jak použít toto prostředí 3D co nejlépe jako podporu výuky matematiky, bude hlavním předmětem našeho semináře.

Lektor: Mgr. Veronika Havelková


Středa 16. března 2016, 14:00 - 17:30

Témata:

Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost

Nabídka aktivit a činností, které pomocí manipulace efektivně rozvíjejí matematické představy v oblasti kvantita, prostor a tvar, apod. a podporují u dětí matematické uvažování, geometrické modelování. Účastníci obdrží videonahrávky manipulativních činností vhodných pro počáteční vzdělávání.

Zápis do 1. tříd ZŠ očima všech aktérů

Problematika zápisů do prvních tříd z hlediska dětí, rodičů a odborné veřejnosti. Seminář poskytne vhodné náměty, doporučení a prostor pro diskusi.

Lektor: RNDr. Hana Lišková


Středa 30. března 2016, 14:30 - 17:30

Téma: Matematika v médiích

Slovní úlohy patří na všech stupních škol ke kritickým místům ve výuce. Seminář bude zaměřen na jejich vytváření i řešení na základě využití aktuálních textů v médiích. Těsné sepětí s nejrůznějšími souvislými texty, tabulkami, grafy nebo piktogramy, jimiž jsou žáci a studenti denně obklopeni, má posílit motivaci i zájem o porozumění řešeným problémům. Zasazením slovní úlohy do různých situací a kontextů (sociálních, geografických, historických, technických, uměleckých apod.) lze rozvíjet celý obsah školské matematiky.

Lektoři: RNDr. Eva Zelendová, doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.


V případě zájmu zašlete, prosíme, přihlášku na adresu: pliskova.jana (a) seznam.cz. Seminář je pro účastníky zdarma.